BELECZKA_0

 

BELECZKA_600 x 5

INFORMACJA 30.04.2020 r.

Dyrekcja Ośrodka Sportu i Rekreacji w Policach, jednostka budżetowa Gminy Police, informuje że decyzją rządu, w związku z wprowadzeniem drugiego etapu odmrażania gospodarki, od 4 maja udostępnione zostaną obiekty z infrastruktury sportowej o charakterze otwartym m.in.:
• Stadiony sportowe (piłkarskie, lekkoatletyczne i inne),
• boiska szkolne i wielofunkcyjne (w tym Orliki),
W przypadku korzystania z infrastruktury o charakterze otwartym będą obowiązywały następujące zasady bezpieczeństwa:
• na każdym obiekcie będzie mogło przebywać w tym samym czasie maks. 6 osób i trener,
• zachowanie dystansu społecznego,
• obowiązek zasłaniania twarzy (w momencie dotarcia na dany obiekt sportowy, natomiast przebywając np. na boisku nie ma obowiązku zakrywania twarzy),
• weryfikacja uczestników (zgłoszenie do zarządcy osób wchodzących na obiekt-harmonogram zajęć),
• brak możliwości korzystania z szatni i węzła sanitarnego (poza WC),
• dezynfekcja urządzeń po każdym użyciu i każdej grupie,
• obowiązkowa dezynfekcja rąk dla wchodzących i opuszczających obiekt,
• korzystanie z osobistego sprzętu treningowego.
W związku z tym zwraca się szczególną uwagę opiekunom/trenerom grup młodzieżowych aby dopilnowali przestrzegania ww. zasad.

(-) Zarządca

BELECZKA_600 x 5

Informacja 15.05.2020 r

Dyrekcja Ośrodka Sportu i Rekreacji w Policach, jednostka budżetowa Gminy Police informuje że decyzją rządu w związku z wprowadzeniem trzeciego etapu odmrażania gospodarki od 18 maja na udostępnionych obiektach infrastruktury sportowej o charakterze otwartym m.in.:
• Stadiony sportowe (piłkarskie, lekkoatletyczne i inne)
• boiska szkolne i wielofunkcyjne (w tym Orlik)
Zostaną zwiększone limity osób korzystających z infrastruktury o charakterze otwartym:
• na obiekcie ( np. orlik) będzie mogło jednocześnie przebywać maksymalnie 14 osób + 2 trenerów
• w przypadku pełnowymiarowych boisk piłkarskich limit osób to 22 osoby oraz 4 trenerów
Jednocześnie będzie możliwość podzielenia boiska pełnowymiarowego na dwie części. Wówczas na każdej połowie będzie mogło w tym samym momencie przebywać 16 osób + 3 trenerów. Przy podziale pełnowymiarowego boiska należy zachować 5-metrową strefę buforową.
Nadal przestrzegamy poniższych zasad:
• zachowanie dystansu społecznego
• obowiązek zasłaniania twarzy (w momencie dotarcia na dany obiekt sportowy, natomiast przebywając na np. boisku nie ma obowiązku zakrywania twarzy)
• weryfikacja uczestników (zgłoszenie do zarządcy osób wchodzących na obiekt* harmonogram zajęć)
• brak możliwości korzystania z szatni i węzła sanitarnego (poza WC)
• dezynfekcja urządzeń po każdym użyciu i każdej grupie
• obowiązkowa dezynfekcja rąk dla wchodzących i opuszczających obiekt
• korzystanie z osobistego sprzętu treningowego
Hala i przylegające pomieszczenia sportowe są wyłączone z użytku do czasu przygotowania pomieszczeń- tzn. zakupu urządzeń do dezynfekcji i ozonowania.
W związku z tym zwraca się szczególną uwagę opiekunom/trenerom grup młodzieżowych aby dopilnowali przestrzegania ww. zasad.

(-) Zarządca