net2-rogowski

To już raczej pewne: nowym przewodniczącym Rady Miejskiej w Policach zostanie na najbliższej sesji (24 lutego) Andrzej Rogowski, dotychczasowy wiceprzewodniczący tego gremium (foto, kliknij). Postać znana i popularna, mocno związana z Zakładami, Solidarnością i Gryfem XXI. Mamy nadzieję, że jego wybór zakończy różne zawirowania, które ostatnio zakłóciły prace samorządowego zespołu.
Źródło: projekty uchwał na XXVIII sesję RM w Policach, BIP Police.