Przejdź do treści

Archiwa

Kategoria: Sprawy samorządowe

Bez nazwy-1

Wczorajsze (24.02.2021) posiedzenie Rady Miejskiej w Policach było długie i dla obserwatorów – nużące. Długie – bo rozpoczęły je procedury personalne. Najpierw złożenie ślubowania przez Mirosława Góreckiego z PiS, który zastąpił zmarłego w styczniu br. Ryszarda Tokarczyka, radnego tego ugrupowania. Później rozpoczął się korowód odwoływań i powoływań. Z funkcji przewodniczącego odwołano Grzegorza Ufniarza, który podał się do dymisji, potem musiano odwołać Andrzeja Rogowskiego z funkcji wiceprzewodniczącego Rady, po to, by mógł zostać przewodniczącym. Wreszcie trzeba było powołać nowego wiceprzewodniczącego – została nim Ilona Bednarek. Wszystko zgodnie z procedurami: tajne głosowania, zatem komisja skrutacyjna: rozdawanie kart, zbieranie kart, liczenie głosów, ogłaszanie wyników – półtorej godziny zleciało w okamgnieniu. To jednak, wbrew pozorom, nie było specjalnie uciążliwe. Denerwuje co innego.

czytaj dalej…

net2-rogowski

To już raczej pewne: nowym przewodniczącym Rady Miejskiej w Policach zostanie na najbliższej sesji (24 lutego) Andrzej Rogowski, dotychczasowy wiceprzewodniczący tego gremium (foto, kliknij). Postać znana i popularna, mocno związana z Zakładami, Solidarnością i Gryfem XXI. Mamy nadzieję, że jego wybór zakończy różne zawirowania, które ostatnio zakłóciły prace samorządowego zespołu.
Źródło: projekty uchwał na XXVIII sesję RM w Policach, BIP Police.

gufniarz2

Sensacją dnia, póki co tylko policką, jest od poniedziałkowego poranka (01. 02. 2021) informacja podana bezpośrednio przez Grzegorza Ufniarza o złożeniu (w piątek, 29 stycznia) rezygnacji z członkostwa we Wspólnocie Samorządowej „Gryf” i – konsekwentnie – z funkcji przewodniczącego Rady Miejskiej. Grzegorz Ufniarz ma zamiar być radnym niezależnym.
Jako powód podane zostały nieznane bliżej „względy osobiste”. I nic więcej. W tym kontekście zaskakuje nie tyle złożenie funkcji przewodniczącego, co wystąpienie z „Gryfa”. Chyba że była to konieczność z racji natury owych „względów osobistych”.
Od rana rozmawialiśmy z kilkunastoma osobami z różnych stron polickiej sceny politycznej. Zaskoczenie jest pełne, „czeski film”, czyli nikt nic nie wie, krzyżujące się hipotezy są ciekawe, ale (w tej chwili) trudne do potwierdzenia. Tym bardziej że tuż przed styczniową sesją (26 I) Grzegorz Ufniarz snuł plany na przyszłość, pytany m.in. o procedury związane z wygaszeniem mandatu śp. Ryszarda Tokarczyka i inne sprawy. W tej chwili nic więcej wyjaśnić nie jesteśmy w stanie, pozostaje tylko niezbyt wesoła konstatacja: w życie Rady Miejskiej w Policach wkracza pewien chaos.

Burmistrz Polic informuje, iż z powodu braku ofert ze strony banków w zakresie prowadzenia obsługi bankowej Gminy Police i jej jednostek organizacyjnych, uwzględniających prowadzenie punktu kasowego w Urzędzie Miejskim w Policach’ pomimo przeprowadzonych dwóch postępowań o udzielenie zamówienia publicznego, z dniem 1.01.2021 r. w Urzędzie Miejskim w Policach nie będzie prowadzony bankowy punkt kasowy.
Płatności podatków i opłat można dokonywać:
§ w oddziale Banku Pekao S.A. w Policach przy ul. Bankowej 32,
§ przelewem na rachunki bankowe,
§ w placówkach pocztowych,
§ w innych bankach.
Serdecznie zachęcam do korzystania z ww. form płatności.

001

Trwała krótko, niespełna dwie godziny. Odbyła się online, przy czym największym mankamentem transmisji były kłopoty z głosem. Dźwięk rwał się i zanikał w ciekawych momentach, niektórych partii wypowiedzi trzeba się było domyślać. Program (załączamy niżej), niezbyt przeładowany, przyniósł kilka średnio istotnych uchwał, z których za najważniejsze należy uznać: uchwałę dotyczącą zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Police i uchwały dotyczące: utrzymania porządku i czystości w gminie oraz zasad odbioru odpadów od „od właścicieli nieruchomości zamieszkałych, mieszanych (…)”

czytaj dalej…

Jeszcze nie ucichły echa infekcji w internacie, a już mamy do czynienia z kolejnym przypadkiem koronawirusa w polickim Zespole Szkół im. Ignacego Łukasiewicza. Jak dziś (19 IX) poinformował powiat (cd. w drugiej części notatki):

czytaj dalej…

Tym razem zamiast komentarzy doniesienia agencyjne. Na komentarze przyjdzie czas, gdy wydarzenia się rozwiną.

Ze zdarzeń – najważniejsze – to kwarantanna dla blisko 80 osób z internatu „Białej”. Powód: kontakt z zarażoną uczennicą. Reakcja władz prawidłowa, pytanie dodatkowe: czy aby nie przeoczono potrzeby wnikliwszej kontroli prewencyjnej. Zapewne w niedługim czasie poznamy odpowiedź.

Pozostałe istotne doniesienia to:

W skali gminyogłoszenie ankiety na temat preferencji mieszkańców budynków wielorodzinnych odnośnie obliczania odpłatności za wywóz odpadów.
W skali regionu, w tym Policopóźnienia w realizacji projektu SKM (Szczecińska Kolej Metropolitarna)
W skali policko-regionalnej: zaskakujące doniesienia „Pulsu Biznesu” (10 września), że „Polimery Police mogą podrożeć” gdyż „Hyundai Engineering, generalny wykonawca gigantycznego projektu Grupy Azoty, chce więcej pieniędzy i czasu.Link

Tyle spraw najważniejszych

sesja-2

Dwie godziny i czterdzieści minut trwała pierwsza powakacyjna sesja Rady Miejskiej w Policach. Program nie był specjalnie przeciążony (wersja *.pdf w załączeniu, niżej). Na początku sesji ślubowanie złożyła radna Jadwiga Róg (PiS), która zastąpiła Sławomira Dmochowskiego.

Porządek obrad XXII – 31 sierpnia 2020

Ważną wypowiedzią była informacja podana przez Burmistrza Polic na zakończenie „Sprawozdania z pracy”. Burmistrz nawiązał do rewizji przeprowadzonej przez CBA 25 sierpnia br. w jego domu podkreślając, że poranną akcję (godzina 6.08) odbiera jako niezasłużoną szykanę. Nie postawiono mu żadnych zarzutów, nikt go nie poprosił o zeznania, nie otrzymał żadnych wezwań od prokuratora, a osobiście do żadnej winy się nie poczuwa.

Opisane zdarzenie, podobnie jak wyłączenie się przedstawicieli lokalnego PiS ze wspólnych obchodów 40-lecia powstania NSZZ „Solidarność” (kwiaty pod obeliskiem bł. księdza Jerzego Popiełuszki w parku Staromiejskim skromna delegacja PiS złożyła samotnie, 30 sierpnia) z całą pewnością nie przyczynią się do dalszej, konstruktywnej współpracy samorządowej.

Stanowisko_RGB

STANOWISKO
samorządowców Ziemi Polickiej w sprawie prób zdyskredytowania Burmistrza Polic
Pana Władysława Diakuna

W dniu 25 sierpnia 2020 roku dowiedzieliśmy się o przeprowadzonym przez Centralne Biuro Antykorupcyjne przeszukaniu prywatnego mieszkania wieloletniego samorządowca i Burmistrza Polic Pana Władysława Diakuna.
Jako samorządowcy Ziemi Polickiej stanowczo sprzeciwiamy się politycznie motywowanym próbom nękania Burmistrza Polic Władysława Diakuna. Zatrzymanie telefonu komórkowego, tabletu oraz dwóch dysków Pana Władysława Diakuna stanowi w naszej ocenie wyłącznie próbę utrudnienia jego pracy i możliwości sprawowania zdobytego w demokratyczny sposób mandatu udzielonego przez wspólnotę samorządową policzanek i policzan. Z kolei określanie Władysława Diakuna przez tzw. „media publiczne” uwłaczającym czci i godności wyrażeniem „Władysław D.” jest nikczemnym atakiem na osobę, która nie jest ani podejrzana, ani oskarżona o żadne przestępstwo lub wykroczenie. Celem takiego działania jest jedynie próba zafałszowania rzeczywistości poprzez bezzasadne powiązanie osoby obecnego Burmistrza Polic ze światem przestępczym, a czas i sposób, w jaki dokonano tych czynności przypomina metody, którymi posługiwała się bezpieka w latach osiemdziesiątych.
W czasie naszej pracy samorządowej wielokrotnie mieliśmy okazję poznać Władysława Diakuna jako osobę o nieskazitelnej uczciwości i rzetelności. Za tę uczciwość jesteśmy w stanie poręczyć także osobiście.
Podejmowane próby zdyskredytowania Władysława Diakuna stanowią element brudnej walki politycznej prowadzonej przy użyciu organów ścigania dyspozycyjnych wobec partii PiS. Tego typu metodom sprzeciwiamy się z całą stanowczością, apelując do obozu rządzącego Polską o powstrzymanie się od bezpodstawnego szargania dobrego imienia wieloletnich, szanowanych samorządowców takich jak Burmistrz Polic Władysław Diakun i poszanowanie niezależności samorządu terytorialnego.

Niżej: 22 podpisy, reprodukcję zamieszczoną z lewej strony można powiększyć kliknięciem

Wczoraj, 26 sierpnia, burmistrz Władysław Diakun wydał oświadczenie w związku z przeszukaniem dzień wcześniej, przez CBA jego prywatnego mieszkania. Przedstawiamy treść wypowiedzi.

diakun

W dniu wczorajszym, to jest 25 sierpnia we wczesnych godzinach porannych funkcjonariusze Centralnego Biura Antykorupcyjnego, realizując postanowienie prokuratora Prokuratury Regionalnej w Szczecinie, dokonali przeszukania w moim domu.

Działania Prokuratury oraz funkcjonariuszy CBA odbieram jako naruszenie dóbr osobistych moich oraz mojej rodziny. Były to działania nieadekwatne do osiągnięcia celu, którym jak domniemywam, miało być udostępnienie przeze mnie informacji, w tym dokumentów związanych z toczącym się śledztwem. Nikt wcześniej o udostępnianie jakichkolwiek informacji w tej sprawie mnie nie prosił, nie byłem przesłuchiwany przez organy ścigania, nie zataiłem żadnych faktów.

Dlatego też wtargnięcie do mojego domu o godzinie 6 rano, przeszukiwanie i zatrzymanie osobistych rzeczy należących do mnie i mojej rodziny, jedynie na podstawie słabo doprecyzowanych przypuszczeń, a nie twardych dowodów, uważam za incydent, który nie powinien mieć miejsca w demokratycznym państwie prawa. Na czynności przeszukania będę składał zażalenie do właściwego sądu.

Burmistrz Polic
Władysław Diakun

 Statystyki