pod murem1 NET

13 lutego 2021 r. przypadła 81 rocznica deportacji niemieckich Żydów z Stettin’a i okolic, aresztowanych w nocy z 12 na 13 lutego 1940 r. i wywiezionych do gett w Piaskach, Bełżycach i Głusku. Z ponad 1100 osób część zmarła w trakcie transportu, część w miejscu docelowym, pozostali, po roku 1942, byli systematycznie mordowani. Wojnę przeżyło kilkanaście osób.

rozen znicz NET

Jak to jest coroczną tradycją, przedstawiciele żydowskiej społeczności Szczecina 13 lutego składają kwiaty i zapalają znicze pod tablicą przy ul. Dworcowej. upamiętniającą miejsce gdzie stała synagoga, zniszczona przez Niemców podczas „nocy kryształowej” z 9 na 10 listopada 1938 roku.
Z uwagi na pandemię tegoroczne uroczystości miały charakter kameralny. Mikołaj Rozen, przewodniczący szczecińskiej Gminy Wyznaniowej Żydowskiej oraz Róża Król – przewodnicząca szczecińskiego oddziału Towarzystwa Społeczno-Kulturalnego Żydów jako pierwsi złożyli kwiaty i zapalili znicze.
W krótkim, okazjonalnym przemówieniu, Róża Król napomknęła o postępach w staraniach na rzecz budowy w tym miejscu pomnika upamiętniającego tragiczny los niemieckich Żydów. Jest nadzieja, że od dawna oczekiwany monument zostanie wzniesiony w najbliższych dwóch latach.

pod murem2 NET

Na zdjęciach: 13.02.2021, godz. 12.15. Róża Król i Mikołaj Rozen przy tablicy pamiątkowej oraz Mikołaj Rozen z zapalonym zniczem.