007_pierzeja_wschodnia 004_hotel_zühlke

006_hotel_zühlke_po_1960