004Niezwykle uroczyście obchodzono w tym roku 15 sierpnia – dzień pamiątki Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny, patronalne święto miejscowej parafii. Tradycyjny odpust został połączony z obchodami 70-lecia istnienia parafii (1946 – 2016) i bierzmowaniem młodzieży. Potrójny tytuł obchodów przyciągnął na popołudniową Mszę św., koncelebrowaną przez JE ks. bp. Henryka Wejmana, bardzo wielu parafian i dużą grupę zaproszonych gości.

Wyjątkowy charakter dnia podkreślały czytania liturgiczne. Fragment Ewangelii, opisujący nawiedzenie przez Maryję krewnej, św. Elżbiety, rozpoznanie w Maryi Matki Pana Jezusa i wieńczący czytanie przepiękny hymn Magnificat, w szczególny sposób zwracał uwagę na osobę NMP jako Matki Kościoła i idealnie korespondował z obchodami siedemdziesięcioletniej rocznicy istnienia polskiej świątyni pod jej wezwaniem.

006Od dłuższych podziękowań miejscowej społeczności za wielki wysiłek troski o powstanie i przetrwanie powojennej parafii zaczął swoją homilię ks. bp Henryk Wejman. Nie powiedział wprost o dramatycznych dziejach parafii, ale starzy mieszkańcy doskonale pamiętają fakt usunięcia pierwszego proboszcza Nowego Warpna, ks. Stanisława Żywińskiego przez władze państwowe  w roku 1948, po dwóch latach posługi. I późniejszą, dziesięcioletnią (1948 – 1958) przerwę w obsadzie probostwa, kiedy to posługę duszpasterską sprawowali księża z Trzebieży. Dopiero w roku 1959 komunistyczne władze wyraziły zgodę na ponowne zarejestrowanie parafii.

Świadomi trudnych dziejów przedstawiciele starszego pokolenia przyjmowali słowa kaznodziei z wyraźną aprobatą, potakując głowami.

007Ksiądz Biskup odniósł się również do posługi kolejnych proboszczów miejsca (kilku z nich wzięło udział w opisywanej Liturgii), szczególnie dziękując obecnemu proboszczowi, ks. kanonikowi Stanisławowi Drewiczowi za wkład we współczesne uświetnianie kościoła. Bardzo ciepłe słowa skierował też do przedstawicieli władz samorządowych – w uroczystości uczestniczyli m.in. burmistrz Władysław Kiraga, przewodniczący Rady – Grzegorz Grochecki i kilkoro radnych – dziękując im za życzliwość i hojną pomoc w restauracji zabytku.

Zasadnicza część kazania została poświęcona znaczeniu „umiejętności świętowania” Dnia Pańskiego i innych świąt w życiu chrześcijanina. Ciekawie poprowadzona myśl prowadziła do wniosku, że wyznaczony przez Pana Boga wypoczynek jest warunkiem koniecznym właściwego podejmowania codziennego trudu.

008Po kazaniu, zgodnie z rytuałem liturgicznym, grupie młodych parafian został udzielony sakrament bierzmowania.

012010013Na zakończenie Liturgii, po końcowych podziękowaniach, tradycyjnym poświęceniu ziół (dzień 15 sierpnia jest również nazywany Świętem Matki Boskiej Zielnej) i zamykającym Mszę św. błogosławieństwie – w kruchcie pod wieżą kościoła – odbyła się jeszcze jedna uroczystość. Poświęcenie pamiątkowej tablicy z wyrytymi na niej nazwiskami wszystkich powojennych duszpasterzy Nowego Warpna. Obrzęd ten zakończył odpustowe obchody 15 sierpnia 2016 r.

002 003016 017 018015019Na ostatnim zdjęciu: JE ks bp Henryk Wejman i ks. kanonik Stanisław Drewicz